واریز وجه


واریز وجه

با سلام و احترام، جهت واریز وجه، پس از هماهنگی با مدیر سایت، ازطریق دکمه های پرداخت زیر، مبلغ موردنظر را به حساب سایت واریز نمایید.


شماره نوع  مبلغ پرداخت
1 واریز وجه به حساب سایت 5000 تومان  
2 واریز وجه به حساب سایت 10,000 تومان
3 واریز وجه به حساب سایت 15,000 تومان  

تماس با مدیر سایت ازطریق تلگرام با آیدی زیر:

Telegram ID: @GsmFiles